MECLİS TOPLANTISI İLANI

         MECLİS TOPLANTISI İLANI:

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 03 KASIM 2016 PERŞEMBE günü, saat 15.00’ de Belediye Meclis Toplantı salonunda KASIM ayı toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

GÜNDEM:

1-Yönetmelikler ile uygulanacak mevzuatlar ve düzenlemeler.

2-Tarifeler.

3- 2016 Yılı Bütçesinde münakale yapılması.

4- 2017 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

5- 2017 Yılı Belediye Bütçesi ve 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi.

6-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satış, kat

    karşılığı satış, takas, trampa, tahsis ve devir hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmes i.

7- İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

8- Numarataj Çalışmaları.

9- Gelen Evrak.

10- Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :26 Ekim, 2016

Okunma Sayısı : 2405