MECLİS TOPLANTISI İLANI


MECLİS TOPLANTISI İLANI:

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 04 Mayıs 2017 PERŞEMBE günü, saat 15.00’ de Belediye Meclis Toplantı salonunda MAYIS ayı toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

GÜNDEM:

1- 2016 Yılı Belediye Kesin Hesabı.

2- Tarifeler.

3- Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satış, kat karşılığı  

    satış, takas, trampa, tahsis ve devir hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

4- İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

5- Numarataj Çalışmaları.

6- Gelen Evrak.

7- Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :26 Nisan, 2017

Okunma Sayısı : 1889