KATI ATIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ TOPLANTISI...

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği’nin 2018 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, 14/05/2018 Pazartesi günü saat 11:00’de Zara Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

 

Toplantı da çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23/05/2018 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemde yeniden toplanacaktır.
İlan Olunur.

GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2-2017 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi
3-2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
4-Birlik Encümen Üyeleri Seçimi
5-Birlik Meclisi İhtisas Komisyonu Oluşturulması ve Komisyon Üyeleri Seçimi
6-Gelen Evrak
7-Dilek ve Temenniler

Oluşturma Tarihi :14 Mayıs, 2018

Okunma Sayısı : 3749