MECLİS TOPLANTISI İLANI


MECLİS TOPLANTISI İLANI:

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 11 Nisan 2019 PERŞEMBE günü, saat 11.00’ de Belediye Meclis Toplantı salonunda ilk toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

G  Ü   N   D   E   M:

 1- Belediye Meclis I. Başkanvekili seçimi.

 2- Belediye Meclis II. Başkanvekili seçimi.

 3- Belediye Meclis Katip Üyelikleri seçimi.

 4- Belediye Encümen üyeliği seçimi.

 5- Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının ve üye sayısının belirlenmesi komisyonlara üye seçimi.

 6- Birliklere üye seçimi.

 7- Denetim Komisyonu raporunun okunması.

 8- 2018 Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi.

 9- Gelen Evrak.

10- Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :09 Nisan, 2019

Okunma Sayısı : 2031