MECLİS TOPLANTISI İLANI

         MECLİS TOPLANTISI İLANI:

 Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 4 Temmuz 2019 PERŞEMBE günü, saat 15.00’te Belediye Meclis Toplantı salonunda TEMMUZ ayı toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

GÜNDEM:

1-Yönetmelikler ile uygulanacak mevzuatlar ve düzenlemeler.

2-Tarifeler.

3-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas devir   

    ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

4-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

5-Numarataj Çalışmaları.

6-Gelen Evrak.

7-Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :27 Haziran, 2019

Okunma Sayısı : 1226