MECLİS TOPLANTISI İLANI

         MECLİS TOPLANTISI İLANI:

 

Belediyemiz Meclisinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27/03/2020 tarih ve 2020/09 sayılı kararıyla ertelenmiştir. 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi uyarınca Belediyemizin görevleri ve hizmetlerinin aksamaması/devamı için 20 Nisan 2020 Pazartesi günü, saat 14.00’de aşağıda belirtilen gündem konularını görüşmek üzere, Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda Olağanüstü toplantı yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

G   Ü   N   D   E   M:

1-Belediyemizce Kovid-19’la Mücadele Kapsamında alınacak önlemler ile yapılacak yardım ve faaliyetler.

2-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas devir ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

3-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

4-Araç ve iş makineleri alımı için Kamu Bankaları, Özel Bankalar veya İller Bankasından kredi kullanılması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi.

5-Belediye Encümen üyeliği seçimi.

6-Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının ve üye sayısının belirlenmesi komisyonlara üye seçimi.

Oluşturma Tarihi :16 Nisan, 2020

Okunma Sayısı : 24521