3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI

08 EYLÜL 2020


3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI


Belediyemiz Encümeninin 08.09.2020 tarih ve 1071 sayılı kararı ile kararda kadastro künyeleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planındaki Örnek İmar Uygulama Projesi” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü parselasyon planı yapım işini yüklenici Can Harita İnşaat Mühendislik ve Müşavirlik Limited Şirketi ile sözleşme imzalayarak işe başlanılmıştır. Yüklenici ile yapılan sözleşme gereği yapılan parselasyon planı halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 15 gün süreyle ön askıya çıkarılmıştır.


DOP Hesabı


İmar Adaları Listesi

 

İmara Sıralı


Kadastro Sıralı


Karar


Kroki


Özet Cetveli

Oluşturma Tarihi :15 Eylül, 2020

Okunma Sayısı : 30665