3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI

01 EKİM 2020


3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI


İlimiz Merkez Çayboyu Mahallesi, 5570 ada 56-57-58-59 nolu parseller, Kılavuz Mahallesi 4787 ada 1 nolu, parseli kapsayan alanda, idaremizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi doğrultusunda yapılan Parselasyon Planı çalışması, Belediyemiz Encümen’inin 22/09/2020 tarih ve 1153 sayılı kararı ile Onaylanarak 01/10/2020 tarihinde başlamak üzere İnternet sitemizde ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz ilan panosunda bir ay müddetle askıya çıkartılmıştır. Söz konusu işlem 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26.maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.


Dağıtım Cetveli


Parselasyon Planı

 

Özet Cetveli

 

Karar

Oluşturma Tarihi :01 Ekim, 2020

Okunma Sayısı : 22959