KATI ATIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI İLANI

 


 


T.C.

SİVAS MERKEZ VE ÇEVRE

BELEDİYELER KATI ATIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ

 

 

 

 Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği’nin 2020 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 19.11.2020 Perşembe günü saat 11.00’ de Sivas Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, Birlik tüzüğünün 11. maddesi ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 11. maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26.11.2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yeniden toplanacaktır. İlanen Duyurulur.

G  Ü   N   D   E   M:

1-     Açılış ve Yoklama.

2-     Yatırım plânı ve çalışma programının görüşülmesi.

3-     2021 Yılı Bütçesinin ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

4-     Gelen Evrak.

5-     Dilek ve Temenniler.    

 

Oluşturma Tarihi :11 Kasım, 2020

Okunma Sayısı : 12458