MECLİS TOPLANTISI İLANI

         MECLİS TOPLANTISI İLANI:

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 07 Ocak 2021 PERŞEMBE günü, saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı salonunda OCAK ayı toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

GÜNDEM:

1-Belediye Meclisi Denetim Komisyonunun oluşturulması.

2-Yönetmelikler ile uygulanacak mevzuatlar ve düzenlemeler.

3-Tarifeler.

4-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas devir   

    ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

5-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

6-Gelen Evrak.

7-Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :30 Aralık, 2020

Okunma Sayısı : 17854