MART AYI MECLİS TOPLANTISI

         MECLİS TOPLANTISI İLANI:

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 04 Mart 2021 PERŞEMBE günü, saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı salonunda MART ayı toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

GÜNDEM:

1-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas devir   

    ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

2-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

3-Numarataj Çalışmaları.

4-Gelen Evrak.

5-Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :24 Şubat, 2021

Okunma Sayısı : 14018