MECLİS TOPLANTISI

         MECLİS TOPLANTISI İLANI:

 

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 01 Nisan 2021 PERŞEMBE günü, saat 15.00’de Belediye Meclis Toplantı salonunda NİSAN ayı toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

G  Ü   N   D   E   M:

1- Belediye Meclis I. Başkanvekili seçimi.

2- Belediye Meclis II. Başkanvekili seçimi.

3- Belediye Meclis Kâtip Üyeliği seçimi.

4- Belediye Encümen üyeliği seçimi.

5- Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının ve üye sayısının belirlenmesi komisyonlara üye seçimi.

6- Denetim Komisyonu raporunun okunması.

7- 2020 Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi.

8-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas, devir   

    ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

 9-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

 10-Numarataj Çalışmaları.

 11-Gelen Evrak.

 12-Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :24 Mart, 2021

Okunma Sayısı : 6424