Hurda Araç Satışı Yapılacaktır.30.11.2018

 

 

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamış iş makinelerinin Encümeninin 12/10/2018 tarih ve 1555 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

          İhalesi; 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 5 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-     Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

b-     Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

c-     Tebligat adresini gösterir belge,

d-     Şartname bedelini, Geçici Teminatı ve Güvence Bedelini yatırdıklarını gösterir belgeyi ibraz etmeleri,

e-     İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

 

 

S.NO

ARACIN MODELİ

ARACIN MARKASI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

GÜVENCE BEDELİ

1

1978

Şampiyon Greyder

12.000,00 TL.

360,00 TL.

4.640,00 TL

2

1990

Çukurova ÇV 8 Asfalt Silindiri

15.000,00 TL.

450,00 TL.

4.550,00 TL.

3

1986

CAT D7 Dozer

50.000,00 TL.

1.500.00TL

3.500,00 TL.

4

1992

Btellı Asfalt Silindiri

15.000,00 TL.

450,00 TL.

4.550,00 TL.

5

1980

Zeniht Bordür Plaka

50.000,00 TL.

1.500.00TL.

3.500,00 TL.

6

1986

Maksan Greyder

10.000,00 TL.

300,00 TL.

4.700,00 TL.

7

1960

Vargel Tezgah

7.000,00 TL.

210,00 TL.

4.790,00 TL.

 

 

 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR

 

Oluşturma Tarihi :12 Kasım, 2018

Okunma Sayısı : 697