Gayrimenkul (Daire) Satışı Yapılacaktır. 04.12.2018

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel, blok ve daire noları yazılı gayrimenkuller (Daire); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

          İhalesi; 04 Aralık 2018 Salı günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 3 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-     İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b-     Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c-     Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d-     Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e-     Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f-      İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2016 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),

g-     İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

 

S.NO

BLOK NO

KAT NO

DAİRE NO

YÖN CEPHESİ

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

GÜVENCE BEDELİ(TL)

5901 ADA, 2 PARSELDE BULUNAN C BLOKLAR 3+1 OLUP;

114,19 M2 KULLANIM ALANLIDIR.

1

C2-1

ZEMİN

1

K-B

154.000,00

4.620,00

880,00

2

C2-1

ZEMİN

3

G-D

164.000,00

4.920,00

580,00

3

C2-1

1. KAT

6

K-D

162.000,00

4.860,00

640,00

4

C2-1

3. KAT

14

K-D

169.000,00

5.070,00

430,00

5

C2-1

4. KAT

18

K-D

172.000,00

5.160,00

340,00

7

C2-1

9. KAT

38

K-D

169.500,00

5.085,00

415,00

8

C2-1

10. KAT

40

G-B

173.500,00

5.205,00

295,00

9

C2-1

10. KAT

41

K-B

165.000,00

4.950,00

550,00

10

C2-1

10. KAT

42

K-D

167.000,00

5.010,00

490,00

11

C2-1

10. KAT

43

G-D

175.000,00

5.250,00

250,00

12

C2-2

ZEMİN

1

K-B

154.000,00

4.620,00

880,00

13

C2-2

ZEMİN

2

K-D

156.000,00

4.680,00

820,00

14

C2-2

ZEMİN

3

G-D

164.000,00

4.920,00

580,00

15

C2-2

10. KAT

42

K-D

167.000,00

5.010,00

490,00

4945 ADA 4 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 78/4585 ARSA PAYLI(4+1);  ANATOLİA SİTESİ

24

B BLOK

ZEMİN

1

K-D

250.000,00

7.500,00

2.500,00

25

B BLOK

ZEMİN

2

K-B

240.000,00

7.200,00

2.800,00

4560 13 PARSEL DE BULUNAN 2527/64250 ARSA PAYLI (3+1); BİRLİK APT.

26

 

1.KAT

4

K-D

160.000,00

4.800,00

1.200,00

                 

 

İLAN OLUNUR

Oluşturma Tarihi :26 Kasım, 2018

Okunma Sayısı : 1207