BAŞKAN BİLGİN’DEN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJI...

Temel hak ve özgürlüklerimizin teminatı ve demokratik hukuk devletinin ön koşulu olan bağımsız ve tarafsız yargının kurucu unsurlarından savunmayı temsil eden avukatlarımız, adaletin tecellisine katkıda bulunarak toplumsal barışın korunmasına ve devamına hizmet etmektedir.


Çok önemli ve kutsal bir görev icra eden avukatlarımız ve onların meslek kuruluşları olan barolarımız; bireylerin hakları kadar, hukukun üstünlüğüne dayalı çağdaş demokrasinin de her zaman yılmaz savunucuları olmuşlardır. Bu nedenle avukatlık, adaletin tecellisinde ve adaletin teminatı altındaki hürriyetlerin korunup sürdürülmesinde insanlık tarihi boyunca üstlendiği önemli misyonu gelecekte de devam ettirecektir.


Bu duygu ve düşüncelerle 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor, değerli meslektaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum.

Oluşturma Tarihi :05 Nisan, 2019

Okunma Sayısı : 780