MECLİS TOPLANTISI


MECLİS TOPLANTISI İLANI:

 

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 01 Temmuz 2021 PERŞEMBE günü, saat 15.00’de Belediye Meclis Toplantı salonunda TEMMUZ ayı toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

G  Ü   N   D   E   M:

1-Yönetmelikler ile uygulanacak mevzuatlar ve düzenlemeler.

2-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas, devir   

    ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

3-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

4-Numarataj Çalışmaları.

5-Gelen Evrak.

6-Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi :22 Haziran, 2021

Okunma Sayısı : 863