KATI ATIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI İLANI

 

 

T.C.

SİVAS MERKEZ VE ÇEVRE

BELEDİYELER KATI ATIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ

 

 

 

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği’nin 2022 yılı mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, 25.05.2022 Çarşamba günü saat 11.00’ de Sivas Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu’nda, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

 

Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 01.06.2022 Çarşamba günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yeniden toplanacaktır.

 

İlan olunur.


G  Ü   N   D   E   M:

1-     Açılış ve Yoklama.

2-     Birlik Encümeni üye seçimi

3-     Birlik Meclisi İhtisas Komisyonu oluşturulması ve Komisyon üye seçimi

4-     2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi

5-     2021 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi

6-     Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 yılı Kesin Hesap Raporu'nun görüşülmesi.

7-     Gelen Evrak.

8-     Dilek ve Temenniler.    

 

Oluşturma Tarihi :23 Mayıs, 2022

Okunma Sayısı : 2103