AYDOĞAN-YÜCEYURT- MERAKÜM PARSELASYON PLANI


AYDOĞAN-YÜCEYURT- MERAKÜM MAHALLELERİ 3194/18.MADDE PARSELASYON PLANI
2.ASKI (DÜZELTMELERİN İLANI)


İlimiz Merkez Aydoğan, Yüceyurt ve Meraküm Mahallesi muhtelif ada ve parselleri kapsayan alanda daha önce idaremizce 3194 sayılı imar kanununun 18.madde imar uygulama çalışması yapılıp, Belediyemiz Encümen’inin 26/05/2023 tarih ve 660 sayılı kararı ile Onaylanarak 01/06/2023 tarihinde başlamak üzere bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup askı sürecinde bazı itirazlar olmuştur.


Söz konusu itirazların değerlendirilmesi sonucunda Belediyemiz Encümen’inin 15/08/2023 tarih ve 1063 sayılı EK kararı ile Onaylanan değişikliklere ilişkin kısımlar 22/08/2023 tarihinde başlamak üzere yeniden İlan Panolarımızda ve Belediyemizin Resmi İnternet sitesinde eş zamanlı olarak bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır.


Söz konusu işlem 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26.maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.


1-Encümen Kararı

 

2-Özet Cetveli

 

3-Parselasyon Planı


4-İmar Sıralı Dağıtım

Oluşturma Tarihi :22 Ağustos, 2023

Okunma Sayısı : 987