Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

GÖREVLER

A- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 Sosyal Hizmet, birey ve grupların içinde bulundukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri dışında oluşan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.
Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün görevi, toplumda korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç tüm birey ve gruplara ihtiyaç temelli ve toplum destekli hizmet sunmak, halkın huzur, güven ve refah içerisinde hayatını sürdürebileceği bir geleceğin oluşması için gayret sarf etmek, birey ve gruplara sosyal hizmet veya yardımların ulaştırılmasında insan odaklı hareket etmeyi sağlamaktır.
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü imkanları çerçevesinde bakıma ve korunmaya muhtaç ailelere, aile içi şiddet, ihmal ve istismara maruz bırakılan her yaştan çocuk, genç, yaşlı, engelli ve kadınlara, işsizlere, kimsesizlere, yaşlılara, özürlülere, sokak çocukları başta olmak üzere, her türden madde bağımlılığı bulunan kişiler ile gelir seviyesi düşük olup, asgari hayati ihtiyaçlarını karşılayamayan muhtaç birey ve ailelere hizmet götürmektedir.
Bu hizmetleri yaparken amacımız, insanları sürekli birilerinden yardım alan konumuna getiren bir yapılanma yerine, bunların geçici olduğunu belirtmek, Devlet ve Özel sektör tarafından oluşturulacak iş alanlarında onları üretime katacak, istihdam alanları yaratacak, bireysel becerilerini geliştirecek alanlara yönlendirmektir.

 

B- GENEL BİLGİLER
Sosyal İşler Müdürlüğü Servisine gelen veya yönlendirilen muhtaç vatandaşlarımızın adreslerinde inceleme yaparak bilgi toplanmakta ve bu bilgiler deneyimli bir ekip tarafından değerlendirilmektedir. 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aşağıda verilen hizmet birimleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir:
• Sosyal İşler İdari Hizmetler
• Engelliler Danışma ve Koordinasyon Merkezi 
• Özürlüler Kültür Merkezi 
• Büşra Gündüz Çocuk Bakımevi
• Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası
Bu hizmet birimlerinde 1 müdür ve 1 müdür yardımcısının koordinasyonu ile hizmet masası, bilgi işlem, tahkikat, yakacak dağıtım, ekmek ve yemek dağıtım, paketleme, nakliye, santral ve kalemde 24 personel,  Engelliler Danışma ve Koordinasyon Merkezinde 2 personel, Özürlüler Kültür Merkezinde 4 personel, Büşra Gündüz çocuk bakımevinde 11 personel, Gıda Bankasında 9 personel olmak üzere toplam 52 personel görev yapmaktadır.

 

Sosyal İşler Müdürlüğü, Engelliler Danışma ve Koordinasyon Merkezi Şefliği ve Gıda Bankası Şefliği Sularbaşı Mahallesindeki hizmet binamızda, Özürlüler Kültür Merkezimiz Mevlana Mahallesinde, Büşra Gündüz Çocuk Bakımevi Yenişehir Mahallesinde, yakacak dağıtım servisimiz Saha Amirliği içerisindeki binada hizmet vermektedir.

Oluşturma Tarihi :11 Kasım, 2014

Okunma Sayısı : 6963