ESENYURT MAHALLESİ PARSELASYON PLANI

15 EYLÜL 2021


 ESENYURT MAHALLESİ 5505, 5507, 5508, 5511, 5524, 5661, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 6381, 6382, 6383 NOLU ADALAR 3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI


İlimiz Merkez Esenyurt Mahallesi, 5505, 5507, 5508, 5511, 5524, 5661, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 6381, 6382, 6383 nolu adalar muhtelif parselleri kapsayan alanda, idaremizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi doğrultusunda yapılan Parselasyon Planı çalışması, Belediyemiz Encümen’inin 15/06/2021 tarih ve 612 sayılı kararı ile Onaylanarak 21/06/2021 tarihinde başlamak üzere Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda bir ay müddetle askıya çıkartılmış ve eş zamanlı olarak resmi internet sitesinde yayımlanmıştı.


Askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Belediyemiz Encümenince değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlarla ilgili gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra bu kısımlara ait tekrar hazırlanan parselasyon planları Belediyemiz Encümen’inin 10/09/2021 tarih ve 1106 sayılı kararı ile Onaylanarak 15/09/2021 tarihinde başlamak üzere Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda bir ay müddetle askıya çıkartılmış ve eş zamanlı olarak resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.


Söz konusu işlem 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26.maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.


1-ONAMA KARARI


2-TESCİLE ESAS DAĞITIM CETVELİ


3-PARSELASYON PLANI

Oluşturma Tarihi :15 Eylül, 2021

Okunma Sayısı : 536